Cursusvoorwaarden

 • De prijzen zijn excl. btw en gelden alléén voor NOAB-leden en hun kantoorpersoneel
 • Niet-leden betalen een meerprijs van 25%
 • Na ontvangst inschrijving ontvang je een bevestiging. De factuur ontvang je vóór aanvang van de betreffende educatiebijeenkomst en dient binnen 14 dagen te zijn voldaan
 • Inschrijving geschiedt naar volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen
 • Het sturen van een plaatsvervanger is altijd mogelijk
 • Annuleren kan kosteloos tot 7 dagen (5 werkdagen) voor aanvang van een educatiebijeenkomst. Bij niet (tijdig) annuleren wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht.
 • NOAB behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aantal locaties terug te brengen of de educatiebijeenkomst te annuleren. Je wordt dan benaderd om de educatiebijeenkomst op een andere locatie te volgen, danwel kosteloos je inschrijving te laten vervalle
 • Je bent pas een officieel geregistreerd deelnemer aan NOAB-educatie indien je inschrijving is bevestigd door NOAB. Blijft die bevestiging na 5 werkdagen uit, neem dan contact op met NOAB: het kan zijn dat je inschrijving niet aangekomen is
 • Zonder bevestiging kun je niet deelnemen aan welke NOAB-educatievorm dan ook

Disclaimer

De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan NOAB nooit aansprakelijk gesteld worden. Aan de inhoud van de NOAB-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Voorbehoud

NOAB behoudt zicht het recht voor om zonder toestemming prijzen, data en locaties te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen op het educatieprogramma op de NOAB-website indien de situatie daarom vraagt. Alle aangeboden cursussen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. NOAB kan de vorm van de aangeboden educatie te allen tijde veranderen.

Cursusvoorwaarden

 

 • De prijzen zijn excl. btw en gelden alléén voor NOAB-leden en hun kantoorpersoneel
 • Niet-leden betalen een meerprijs van 25%
 • Na ontvangst inschrijving ontvang je een bevestiging. De factuur ontvang je vóór aanvang van de betreffende educatiebijeenkomst en dient binnen 14 dagen te zijn voldaan
 • Inschrijving geschiedt naar volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen
 • Het sturen van een plaatsvervanger is altijd mogelijk
 • Annuleren kan kosteloos tot 7 dagen (5 werkdagen) voor aanvang van een educatiebijeenkomst. Bij niet (tijdig) annuleren wordt 100% van de cursusprijs in rekening gebracht.

 • NOAB behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen het aantal locaties terug te brengen of de educatiebijeenkomst te annuleren. Je wordt dan benaderd om de educatiebijeenkomst op een andere locatie te volgen, danwel kosteloos je inschrijving te laten vervalle

 • Je bent pas een officieel geregistreerd deelnemer aan NOAB-educatie indien je inschrijving is bevestigd door NOAB. Blijft die bevestiging na 5 werkdagen uit, neem dan contact op met NOAB: het kan zijn dat je inschrijving niet aangekomen is

 • Zonder bevestiging kun je niet deelnemen aan welke NOAB-educatievorm dan ook

   

Disclaimer

De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan NOAB nooit aansprakelijk gesteld worden. Aan de inhoud van de NOAB-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Voorbehoud

NOAB behoudt zicht het recht voor om zonder toestemming prijzen, data en locaties te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen op het educatieprogramma op de NOAB-website indien de situatie daarom vraagt. Alle aangeboden cursussen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. NOAB kan de vorm van de aangeboden educatie te allen tijde veranderen.