Wwft in de praktijk (ONLINE)

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is bedoeld om illegale praktijken en crimineel gedrag op te sporen. Als administratie- en belastingdeskundige heb je met deze wet te maken. Het maatschappelijk verkeer verwacht van NOAB-kantoren dat ze aan deze wet meewerken. Betekent dit dat je een opsporingsambtenaar bent geworden? Hoe ga je daar in de dagelijkse praktijk nu mee om?

 

De Wwft kent vele verplichtingen o.a. het cliëntenonderzoek met risicoanalyses en het melden van ongebruikelijke transacties. Bovendien kent de Wwft de verplichting om kennis over de Wwft en risico’s met betrekking tot witwassen en financieren van terrorisme actueel te houden. Daar is deze educatiebijeenkomst ook voor bedoeld.

Tijdens deze bijeenkomst word je aan de hand van praktijkvoorbeelden, uitspraken van de rechter en regelgeving bijgepraat over de verplichtingen van de Wwft en toekomstige ontwikkelingen. De uitleg zal zo praktisch mogelijk worden gehouden zodat je er direct mee aan de slag kunt. Tijdens de bijeenkomst is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Onderwerpen

  • Wat is witwassen nu eigenlijk?
  • Hoe herken je ongebruikelijke transacties?
  • Waarom doe je een cliëntenonderzoek en wat leg je daarvan vast?
  • Risico-inventarisatie en -profilering
  • Toezicht en handhaving

Zorg dat je goed voorbereid bent
Lees voordat je een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat je goed voorbereid de cursus kunt volgen.

Online

 

Datum

Sessie 1: 13-09-2022

Sessie 2: 15-09-2022

Tijd

10:00 - 11:30 (beide sessies)

 

Datum

Sessie 1: 24-11-2022

Sessie 2: 29-11-2022

Tijd

14:00 - 15:30 (beide sessies)

 

Prijs 

NOAB-leden: € 85,00 excl. btw
Niet-leden: € 106,25 excl. btw


Docent

Gert van den Brink AA is werkzaam bij Full Finance Consultants. Expert Wwft en betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe richtsnoeren Wwft.

 

PE-punten

NOAB: 3
RB: 3 niet-fiscaal

Cursusvoorwaarden

Download hier de cursusvoorwaarden

Schrijf je hieronder in

Let op een cursus bestaat uit 2 sessies. Je schrijft je hieronder in op de startdatum.