Waardebepaling van ondernemingen in het mkb

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Er bestaat binnen de advisering aan ondernemers steeds meer behoefte aan
inzicht in de waarde van de onderneming. Het kennen van de waarde van een onderneming is onder meer van belang bij een voorgenomen aankoop of verkoop. Ook bij het uittreden van aandeelhouders en firmanten en zeker in
conflictsituaties is een juiste waardering van essentieel belang!

 

Uit de jurisprudentie blijkt dat rechters daarbij steeds vaker de Discounted Cash Flow (DCF)-methode hanteren. Ook de Belastingdienst richt zich bij waarderingsvraagstukken meer en meer op de DCF-methode. Een interessant aspect van het waarderingsproces is de mogelijkheid om met je cliënt in gesprek te gaan met alle (commerciële) mogelijkheden voor je van dien. Je rol van adviseur kun je ten volle benutten! In deze interactieve bijeenkomst worden interessante wetenswaardigheden met betrekking tot het proces van de waardering van een onderneming (bv en eenmanszaak/vof) met je doorgenomen en uitgebreid toegelicht.

Ook de coronacrisis heeft effecten op de bedrijven en dus ook je klanten en je kantoor. In de onderhavige cursus zal, binnen het thema van de cursus, aandacht besteed worden aan het effect van de coronacrisis waarbij de mogelijkheden voor jou als adviseur ook aan de orde zullen komen.

De bijeenkomst is erop gericht om je vooral praktische handvatten te geven waarmee je aan de slag kunt!

Onderwerpen

  • de voor- en nadelen van diverse waarderingsmethoden
  • uitgebreide behandeling van de Verbeterde rentabiliteitswaarde methode
  • uitgebreide behandeling van de Discounted Cash Flow (DCF) methode
  • verschil in de waardering van aandelen en van activa/passiva
  • specifieke aandachtspunten bij het waarderen in conflictsituaties
  • rapportage inzake het waarderen in conflictsituaties

Klassikaal

 

Tijd

14:00 - 20:00 uur

 

Prijs

NOAB-leden: € 210,00 excl. btw
Niet-leden: € 262,50 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.


Docent

Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij Extendum. Hij is gespecialiseerd in het ondersteunen van mkb-kantoren en bedrijven op het gebied van koop en verkoop van de onderneming, overdracht binnen de familie en waardebepalingen onder meer bij overdracht onderneming, echtscheidingen en conflictsituaties.

 

PE-punten

NOAB: 5
RB : 5 niet-fiscaal

Cursusvoorwaarden

Download hier de cursusvoorwaarden

Schrijf je hieronder in