Toekomstgericht rapporteren en adviseren (ONLINE)

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Ondernemers zijn dagelijks bezig met het nemen van beslissingen. Beslissingen die van grote invloed zijn op de toekomst van het bedrijf en de medewerkers. Beslissingen die een ondernemer enkel neemt als hij de gevolgen daarvan kan overzien. Rapporteren over het verleden (zoals de jaarrekening, tussentijdse cijfers) is niet meer afdoende; ondernemers willen periodieke toekomstgerichte klantspecifieke informatie.

 

In de praktijk blijkt dat zelfs winstgevende bedrijven door het gebrek aan inzicht in de liquiditeitspositie failliet kunnen gegaan. Voor een adequate sturing van ondernemingen zijn (liquiditeits)prognoses van essentieel belang. Naast periodieke toekomstgerichte informatie en prognoses dient de ondernemer voor het nemen van zijn beslissingen inzicht te hebben in de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. Een bedrijfskundig model om dit inzichtelijk te maken is de SWOT-analyse.

Onderwerpen

  • Wat is klantspecifieke toekomstgerichte informatie? Hoe rapporteren?
  • Wat is het belang van (liquiditeits)prognoses? Hoe rapporteren?
  • Wat zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen?
  • Hoe ziet het ondernemingsmodel van mijn klant eruit?
  • Advisering gericht op het (op termijn) verkopen van de onderneming

Tijdens deze cursus worden de mogelijkheden van toekomstgericht rapporteren en adviseren met je besproken. Niet alleen vanuit de theorie, maar door middel van een aantal praktijkvoorbeelden. Deelnemers kunnen deze praktijkvoorbeelden ook zelf inbrengen. Ook wordt aandacht besteed aan de communicatie met jouw cliënt over de verschillende onderwerpen.

Daarnaast wordt in deze cursus de coronacrisis onder de aandacht gebracht. De coronacrisis heeft effecten op bedrijven en dus ook jouw klanten en jouw kantoor. In de onderhavige cursus wordt, binnen het thema van de cursus, aandacht besteed aan het effect van de coronacrisis. Waarbij de mogelijkheden voor jou als adviseur ook aan de orde zullen komen.
 

Zorg dat je goed voorbereid bent
Lees voordat je een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat je goed voorbereid de cursus kunt volgen.

Online

 

Datum

31-10-2022

 

Tijd

Sessie 1: 10:00 - 12:00 

Sessie 2: 13:00 - 15:00
 

Prijs

NOAB-leden: € 110,00 excl. btw
Niet-leden: € 137,50 excl. btw


Docent

Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij Extendum BV. Hij is als jongste assistent accountant begonnen op een accountantskantoor en heeft het gehele pad van assistent tot en met accountant doorlopen; van het uitwerken van administraties tot en met de controle van jaarrekeningen.

 

PE-punten

NOAB: 4
RB: 4 niet-fiscaal
NIRPA: 60 vaardigheden

Cursusvoorwaarden

Download hier de cursusvoorwaarden

Schrijf je hieronder in

Let op een cursus bestaat uit 2 sessies. Je schrijft je hieronder in op de startdatum.