Accountancypraktijk voor beginners

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Heb je beginnende assistenten in dienst voor wie verdere verdieping van theorie en praktijk gewenst is? Dan is de educatiebijeenkomst Accountancypraktijk voor beginners de juiste keuze.

 

Als dienstverlener hebben wij te maken met tal van veranderingen waarop we moeten anticiperen: veranderingen in behoeften en verwachtingen van klanten, veranderingen in wetgeving en verdergaande digitalisering. Tevens let de klant steeds meer op de kosten van zijn accountants-/administratiekantoor. Dit leidt ertoe dat het verzorgen van de boekhouding steeds efficiënter moet gebeuren, met behoud van de gewenste kwaliteit. De kennis en vaardigheden van beginnende assistenten worden daarin steeds belangrijker. Wat kun je verwachten? De aanwezig geachte basiskennis van boekhouden wordt verder uitgebouwd met als aandachtsgebied de informatievoorziening aan de cliënt op basis van toepassing van de permanentie. Tevens wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving (rechtspersonen), kengetallen, lease etc.

Doelgroep

De educatiebijeenkomst Accountancypraktijk voor beginners is bestemd voor de medewerkers van een administratie- en accountantskantoor, die met een basiservaring in het boekhouden zich dagelijks gaan bezighouden met financiële administraties van cliënten. Hierbij moet tenminste worden gedacht aan beginnende assistenten met, of studerend voor, praktijkdiploma boekhouden.

Onderwerpen

  • Balans en winst- en verliesrekening
  • Journaalposten, dagboek, grootboek
  • De permanentie in kosten en opbrengsten
  • Rechtsvormen in het MKB
  • Kengetallen

Module 1 en 2

In module één en twee besteden wij aandacht aan de theorie, waarbij wij deze direct verduidelijken aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Waarom voeren wij een boekhouding, hoe zetten wij een boekhouding op, aan welke eisen dient een boekhouding te voldoen, wat zijn kritische aandachtspunten bij het boeken (bijvoorbeeld fiscaliteit), wat zijn de do’s and don’ts, hoe kunnen wij foutieve boekingen voorkomen, hoe maken wij voor onszelf en onze klanten duidelijk leesbare aantekeningen, op welke wijze kunnen wij het beste communiceren met onze klanten? Immers: als wij de kwaliteit van de primaire vastlegging verbeteren, dan verbeteren wij daarmee de output van onze werkzaamheden, zal de kwaliteit van de uiteindelijke dienstverlening verbeteren en kan de tijdsbesteding worden beperkt. Wellicht kunnen wij de vrijgekomen tijd gebruiken voor basisadvies mogelijkheden, hetgeen weer nieuwe kansen biedt.

Module 3

In de derde module besteden wij aandacht aan het uitwerken van een kolommenbalans (materiële vaste activa, debiteuren, crediteuren, transitoria). In deze module kijken we ook terug op wat cursisten de eerste twee modules hebben geleerd en bieden we de cursisten de mogelijkheid om vragen/problemen uit hun dagelijkse praktijk met de medecursisten te delen. De groep zal gezamenlijk, onder begeleiding van de docent, de vragen/problemen proberen te beantwoorden.

Module 4

In module 4 zal ter voorbereiding op het examen een aantal opgaves, veelal oudere examens, worden behandeld. Deze dienen thuis voorbereid te worden. Gezien de ervaring van de educatiebijeenkomst zal hier in de gehele module 4 aandacht aan worden besteed.

Klassikaal

 

Datum

Dag 1: 29 september

Dag 2: 6 oktober

Dag 3: 13 oktober

Dag 4: 3 november

Examen: 10 november


Tijd

14:00 - 20:00 
Examen: 14:00 - 17:00

 

Prijs

NOAB-leden: € 980,00 excl. btw
Niet-leden: € 1.225,00 excl. btw

Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen (uitgezonderd de examendag).


Docent

Cor Molenaar RA RV is werkzaam bij Extendum BV. Hij is als jongste assistent accountant begonnen op een accountantskantoor en heeft het gehele pad van assistent tot en met accountant doorlopen.

 

PE-punten

NOAB: 8

NIRPA: 285 kennis

Cursusvoorwaarden

Download hier de cursusvoorwaarden

Schrijf je hieronder in