Accountancypraktijk voor beginners

Deze educatiebijeenkomst is ook toegankelijk voor niet-leden.

Heb je beginnende assistenten in dienst voor wie verdere verdieping van theorie en praktijk gewenst is? Dan biedt deze educatiebijeenkomst een goede oplossing.

 

Als dienstverlener hebben we te maken met tal van veranderingen waarop we moeten anticiperen: veranderingen in behoeften en verwachtingen van klanten, veranderingen in wetgeving en verdergaande digitalisering. En de klant let ook steeds meer op de kosten van zijn administratiekantoor. Dit leidt ertoe dat het verzorgen van de boekhouding steeds efficiënter moet gebeuren, met behoud van de gewenste kwaliteit. De kennis en vaardigheden van beginnende assistenten worden daarin steeds belangrijker. Wat kun je verwachten? De aanwezig geachte basiskennis van boekhouden wordt verder uitgebouwd met als aandachtsgebied de informatievoorziening aan de cliënt op basis van toepassing van de permanentie. Tevens wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving (rechtspersonen), kengetallen, lease etc.

Doelgroep
De educatiebijeenkomst Accountancypraktijk voor beginners is bestemd voor de medewerkers van je administratie- en accountantskantoor die met een basis ervaring in het boekhouden zich dagelijks gaan bezighouden met financiële administraties van cliënten. Hierbij moet tenminste worden gedacht aan beginnende assistenten met, of studerend voor, praktijkdiploma boekhouden.

 

Onderwerpen

  • Balans en winst- en verliesrekening
  • Journaalposten, dagboek, grootboek
  • De permanentie in kosten en opbrengsten
  • Rechtsvormen in het mkb
  • Kengetallen

Module 1 en 2
In module één en twee besteden we aandacht aan de theorie waarbij we de theorie direct  verduidelijken aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Waarom voeren we een boekhouding, hoe zetten we een boekhouding op, aan welke eisen dient een boekhouding te voldoen, wat zijn kritische aandachtspunten bij het boeken (bijvoorbeeld fiscaliteit), wat zijn de do’s and don’ts, hoe kunnen we foutieve boekingen voorkomen, hoe maken we voor onszelf en onze klanten duidelijk leesbare aantekeningen, op welke wijze kunnen we het beste communiceren met onze klanten? Immers: als we de kwaliteit van de primaire vastlegging verbeteren, dan verbeteren we daarmee de output van onze werkzaamheden, zal de kwaliteit van de uiteindelijke dienstverlening verbeteren en kan de tijdsbesteding worden beperkt. Wellicht kunnen we de vrijgekomen tijd gebruiken voor basisadvies mogelijkheden hetgeen weer nieuwe kansen biedt.

Module 3
In de derde module besteden we aandacht aan het uitwerken van een kolommenbalans (materiële vaste activa, debiteuren, crediteuren, transitoria). In deze module kijken we ook terug op wat je de eerste twee modules hebt geleerd en bieden we de mogelijkheid om vragen/problemen uit je dagelijkse praktijk met de medecursisten te delen. De groep zal gezamenlijk, onder begeleiding van de docent, de vragen/problemen proberen te beantwoorden.

Module 4
In module 4 zal ter voorbereiding op het examen een aantal opgaves, veelal oude examens, worden behandeld. Deze dienen thuis voorbereid te worden. Gezien de ervaring van de educatiebijeenkomst zal hier in de gehele module 4 aandacht aan worden besteed.

Klassikaal

 

Sessie

Dag 1: 19 september 2023

Dag 2: 26 september 2023

Dag 3: 3 oktober 2023

Dag 4: 10 oktober 2023

Examen: 31 oktober 2023


Tijd

14:00 - 20:00 uur

Examen online: 14:00 - 17:00 uur

 

Prijs

NOAB leden: € 1030,00 excl. btw
Niet-leden: € 1287,50 excl. btw

Inclusief diner (uitgezonderd de examendag)


Docent

Drs. Ron Weijmans BSc AA MBA, is als openbaar praktiserend accountant verbonden aan Advisum bedrijfskundig, bedrijfseconomisch en fiscaal adviescentrum alsmede Accountants voor de non-profit. Daarnaast traint hij financial professionals en accountants in een breed scala aan onderwerpen

 

PE-punten

NOAB: 8

Cursusvoorwaarden

Bekijk hier de cursusvoorwaarden

Schrijf je hieronder in

Let op de cursus bestaat uit meerdere sessies. Je schrijft je hieronder in op de startdatum van de cursus.