Ook opgaaf UBD 2022 en zo snel mogelijk opgaaf UBD 2023 voor btw-verlegd situaties

 

In een speciaal Becon-overleg over de opgaaf UBD in btw-verlegd situaties heeft de Belastingdienst aangegeven dat voor btw-verlegd situaties ook nog een opgaaf UBD 2022 gedaan moet worden. De Belastingdienst meldt verder dat in ieder geval zo snel mogelijk een opgaaf UBD 2023 voor deze situaties gedaan moet worden.

Opgaaf UBD 2022
In een speciaal Becon-overleg over de opgaaf UBD in btw-verlegd situaties op 4 maart 2023 zijn een aantal vragen aan de Belastingdienst gesteld. Een van die vragen was of de Belastingdienst wil dat inhoudingsplichtigen en anderen voor wie de verplichting tot opgaaf UBD geldt (hierna: de aanleveraars), alsnog een opgaaf UBD 2022 moeten doen voor btw-verlegd situaties. De hoop bestond dat de Belastingdienst hiervan af zou zien. De Belastingdienst heeft echter aangegeven dat in principe een opgaaf UBD 2022 gedaan moet worden.
De aanleveraars moeten in overleg treden met de inspecteur van het belastingkantoor waar zij onder vallen voor het maken van maatwerkafspraken en de wijze waarop alsnog de opgaaf UBD 2022 gedaan moet worden. Er kan ook contact worden opgenomen het emailadres gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl of de BelastingTelefoon (0800-0543).

Let op! De Belastingdienst doet geen toezegging dat er geen sancties volgen bij het niet doen van de opgaaf UBD 2022 in btw-verlegd situaties. Het is in dit kader belangrijk om met de Belastingdienst in contact te treden voor het maken van maatwerkafspraken. Op die manier hebben de aanleveraars de Belastingdienst in ieder geval in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd over de aanwezigheid van btw-verlegd situaties in hun onderneming.

Opgaaf UBD 2023
Zoals eerder door de Belastingdienst gecommuniceerd, verleent de Belastingdienst geen massaal uitstel tot het indienen van de opgaaf UBD 2023 bij btw-verlegd situaties. Deze opgaaf UBD 2023 moet dan ook zo snel mogelijk gedaan worden.
De intermediair of zijn klant kan uitstel voor het aanleveren van de gegevens vragen via het proces zoals dat opgenomen is in vraag 13 van het vraag- en antwoorddocument. Hierin is opgenomen dat de aanleveraars in overleg moeten treden met de inspecteur van het belastingkantoor waar zij onder vallen. Er kan ook contact worden opgenomen worden via het emailadres gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl of de BelastingTelefoon (0800-0543).

Overige vragen over opgaaf UBD in btw-verlegd situaties
Aan de Belastingdienst zijn ook nog vragen gesteld of en zo ja op welke wijze opgaaf UBD gedaan moet worden in geval van verrichte werkzaamheden door een eenmanszaak met personeel of door een eenmanszaak die personen inhuurt in btw-verlegd situaties. Op deze vragen is nog geen antwoord verschenen. Zodra de Belastingdienst hierop reageert, zal dat via een nieuwsbrief en website gecommuniceerd worden.

Voor ingevulde aangifte (VIA)
De opgaaf UBD vormt voor de Belastingdienst contra-informatie. Na een selectieprocedure wordt deze informatie ook verwerkt in de VIA als resultaat uit overige werkzaamheden (ROW). Ook opgaven UBD die gedaan worden na 1 februari 2024 worden periodiek verwerkt in de VIA.
Het is op dit moment niet duidelijk of een belastingplichtige die de ROW uit de aangifte verwijderd en verwerkt als winst uit onderneming (WUO) standaard een vragenbrief krijgt van de Belastingdienst. Als hier duidelijkheid over ontstaat, zal dat ook via een nieuwsbrief en website gecommuniceerd worden.

NOAB betreurt uitkomst
NOAB betreurt de beantwoording van de Belastingdienst ten stelligste en is in overleg met de andere koepels om vervolgstappen te bespreken. Desondanks adviseert NOAB haar leden om conform de richtlijnen te werken zoals beantwoord door de Belastingdienst.


Ga terug naar het nieuwsoverzicht.